• Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 0.35 ลิตร รุ่น SV-GR35
  805.00 THB
  1,150.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Bottles with cup / กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน / เย็น ฝาเป็นถ้วย รุ่น SV-GR50
  875.00 THB
  1,250.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 0.8 ลิตร รุ่น SJ-TG08 XA (สีสเตนเลส)
  910.00 THB
  1,300.00 THB  (-30%)

   

 • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 0.82 ลิตร รุ่น SJ-JS08
  910.00 THB
  1,300.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 1.0 ลิตร รุ่น SJ-TG10 XA (สีสเตนเลส)
  980.00 THB
  1,400.00 THB  (-30%)

   

 • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 1.03 ลิตร รุ่น SJ-JS10
  980.00 THB
  1,400.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Bottles with cup / กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน / เย็น ฝาเป็นถ้วย รุ่น SF-CC15 XA (สีสเตนเลส)
  1,400.00 THB
  2,000.00 THB  (-30%)

   

 • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 1.8 ลิตร รุ่น SF-CC18 XA (สีสเตนเลส)
  1,470.00 THB
  2,100.00 THB  (-30%)

   

 • Zojirushi Bottles with cup / กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน / เย็น ฝาเป็นถ้วย รุ่น SF-CC20 XA (สีสเตนเลส)
  1,540.00 THB
  2,200.00 THB  (-30%)