• Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 0.35 ลิตร รุ่น SV-GR35
    805.00 THB
    1,150.00 THB  (-30%)

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • Zojirushi Bottles with cup / กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน / เย็น ฝาเป็นถ้วย รุ่น SV-GR50
    875.00 THB
    1,250.00 THB  (-30%)

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 0.8 ลิตร รุ่น SJ-TG08 XA (สีสเตนเลส)
    910.00 THB
    1,300.00 THB  (-30%)

     

  • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 0.82 ลิตร รุ่น SJ-JS08
    910.00 THB
    1,300.00 THB  (-30%)

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • Zojirushi กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 1.0 ลิตร รุ่น SJ-TG10 XA (สีสเตนเลส)
    980.00 THB
    1,400.00 THB  (-30%)

     

  • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 1.03 ลิตร รุ่น SJ-JS10
    980.00 THB
    1,400.00 THB  (-30%)

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • Zojirushi Bottles with cup / กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน / เย็น ฝาเป็นถ้วย รุ่น SF-CC15 XA (สีสเตนเลส)
    1,400.00 THB
    2,000.00 THB  (-30%)

     

  • Zojirushi Bottles with cup/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น ฝาเป็นถ้วย 1.8 ลิตร รุ่น SF-CC18 XA (สีสเตนเลส)
    1,470.00 THB
    2,100.00 THB  (-30%)

     

  • Zojirushi Bottles with cup / กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน / เย็น ฝาเป็นถ้วย รุ่น SF-CC20 XA (สีสเตนเลส)
    1,540.00 THB
    2,200.00 THB  (-30%)