• Zojirushi กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.2 ลิตร รุ่น SM-ED20
  700.00 THB
  1,000.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Twist Open/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.36 ลิตร รุ่น SM-NA36
  650.00 THB
  1,300.00 THB  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Mugs/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.36 ลิตร รุ่น SM-JF36
  805.00 THB
  1,150.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.3 ลิตร รุ่น SM-ED30
  770.00 THB
  1,100.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Mugs/  กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.48 ลิตร รุ่น SM-JF48
  875.00 THB
  1,250.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi กระติกนํ้าสุญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.50 ลิตร รุ่น SM-AGE50
  499.00 THB
  1,050.00 THB  (-52%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Twist Open/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.24 ลิตร รุ่น SM-ZP24
  770.00 THB
  1,100.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Twist Open/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.36 ลิตร รุ่น SM-ZA36
  840.00 THB
  1,200.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Twist Open/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.48 ลิตร รุ่น SM-ZA48
  910.00 THB
  1,300.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Zojirushi Twist Open/ กระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น 0.60 ลิตร รุ่น SM-ZA60
  910.00 THB
  1,400.00 THB  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก