นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัท เอส ที ซี โปรดักส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการจัดส่งสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 •          จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 500 บาท จะมีค่าบริการจัดส่งเริ่มต้นที่ 100 บาท ทั่วประเทศ
 •          ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 •          บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 •          การจัดส่งสินค้าจะจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 •          ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 •          บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง
  จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 •          เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้
 •          รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 •          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 •          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า