วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการตัดบัญชีบัตรเครดิต  (ต้องมียอดชำระ 300 บาทขึ้นไป)

ขั้นตอนการชำระเงินโดยการตัดบัญชีบัตรเครดิต

 1. กดชำระเงิน
 2. กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่งสินค้า และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน "บัตรเครดิต"

 

 

 

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

รับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขา อโศก-ดินแดง บัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 185-3-06103-2
ชื่อบัญชี บริษัท เอส ที ซี โปรดักส์ เซอรวิส เซ็นเตอร์ จำกัด

 

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) บัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 098-1-04940-3
ชื่อบัญชี บริษัท เอส ที ซี โปรดักส์ เซอรวิส เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 หมายเหตุ: ลูกค้าต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยตรง

การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคารสามารถทำได้โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีของบริษัท เอส ที ซี โปรดักส์ เซอรวิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ขั้นตอนการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

 1. กดชำระเงิน
 2. กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่งสินค้า และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน "โอนเงิน"
 4. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "submit" เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 5. ตรวจสอบข้อมูลสินค้า ข้อมูลในการจัดส่ง และข้อมูลในการออกใบกำให้ถูกต้อง แล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม "CONFIRM" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณทำการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินของคุณเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้า (ถ้าหากคุณไม่ได้ทำการแจ้งการโอนเงินเข้ามา ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้)

 

คุณสามารถแจ้งการชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้


วิธีที่หนึ่ง  - คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทาง Application Line

โดย Add Line ด้วย Line ID: @stcpro

กดเพิ่มเพื่อนที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

เพิ่มเพื่อน


โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ธนาคารที่โอน
 • หมายเลขการสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันที่โอน
 • เวลาที่โอน
 • พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น

วิธีที่สอง  - คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่เมนู แจ้งชำระเงิน (https://shop.stcpro.co.th/17531283/แจ้งชำระเงิน) โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ธนาคารที่โอน
 • หมายเลขการสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันที่โอน
 • เวลาที่โอน
 • พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น

วิธีที่สาม  - คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า "ยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า" โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ธนาคารที่โอน
 • หมายเลขการสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันที่โอน
 • เวลาที่โอน
 • พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น
 • ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายัง sale@stcpro.co.th

เมื่อทางเราตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป

 

หมายเหตุ: ถ้าหากรายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 7 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าหากยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง